360英超直播

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

360英超直播ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen i högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. ansökningstiden för den högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2020 är 18.3-1.4.2020.

Universitet där undervisningen ges