360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
Lääketiede

Lääketiede

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on akateeminen selkeästi ammattiin johtava tutkinto, josta valmistutaan lääkäriksi. Lääkäri on terveydenhuollon asiantuntija, jonka tehtävänä on terveyden edistäminen ja potilaiden sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen. Lääkärin koulutus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen, tieteeseen perustuvaan, ihmisläheiseen ja arvostettuun ammattiin.

lääkärit työskentelevät yleensä terveyskeskuksissa, sairaaloissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työterveydenhuollossa. lääkärit työskentelevät oman alansa asiantuntijoina moniammatillisissa työyhteisöissä useilla yhteiskunnan eri sektoreilla. perinteisen lääkärin työn lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia myös tutkimus- ja opetustehtävissä sekä lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä hallinnollisissa tehtävissä. lääkärit voivat toimia myös ulkomailla tai erilaisissa avustusjärjestöissä. ammatti on erittäin vastuullinen ja edellyttää korkeaa osaamista, vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisuutta ja stressinsietokykyä. lääkäreiden työllisyystilanne on hyvä.

 

suomessa lääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. lääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla laillistetuksi lääkäriksi. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto () myöntää lääketieteen lisensiaatille hänen hakemuksensa perusteella laillistuksen lääkärin ammattiin. suomessa annettu lääkärin koulutus antaa pätevyyden toimia eu-maissa.

 

lisätietoa lääkärin työstä on saatavilla esimerkiksi te-palveluiden ammattinetistä ja

lääkärin työstä voi lukea myös  tai suomalaisen lääkäriseura

viimeksi päivitetty 31.10.2017