360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

VALINTAKOEVALINTA

Lääketieteellisten alojen valintakoe pidetään tiistaina 19.5.2020 klo 9.00 – 14.00.

Vähintään 49 % hakukohteiden aloituspaikoista täytetään valintakoevalinnassa. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

 

eläinlääketieteen valintakoe tulee suorittaa

 

valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteen/hammaslääketieteen yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voi hakea ylempiin hakutoiveisiin osallistumalla valintakokeeseen. mikäli keväällä valmistuva hakija (ib ja eb –tutkinnot) tulee hyväksytyksi ennakkoarvioon perustuvien todistuspisteiden perusteella, voi hän osallistua valintakokeeseen, koska lopulliset todistuspisteet voivat vielä muuttua ennakkoarvioon perustuvista pisteistä. 

 

360英超直播valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen.

Valintakokeen hyväksymisraja

Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0-72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.  Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. 

 

360英超直播helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava tämän lisäksi tietty vähimmäispistemäärä, joka on määritelty tarkemmin helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintaperustekuvauksessa opintopolussa (linkki päivitetään myöhemmin).

 

Tasapistetilanne

mikäli usealla hakijalla on lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valintakoevalinnassa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävien kokonaispistemäärä seuraavasti: 1) tehtävän yksi pistemäärä, 2) tehtävän kaksi pistemäärä, 3) tehtävän kolme pistemäärä. mikäli nämäkin on samat hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

 

360英超直播tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Valintakoemateriaali

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville.

Valintakokeessa sallitut laskimet.

Aikaisempien vuosien valintakokeita.

360英超直播 viimeksi päivitetty 16.01.2020