360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Ohjeita valintakokeeseen

Tällä sivulla kuvataan yleisiä ohjeita valintakokeeseen tuleville. Tarkista aina hakukohdekohtaiset ohjeet sen yliopiston sivuilta, jonne olet hakemassa.

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

Tällä sivulla tullaan keväällä julkaisemaan yleiset ohjeet lääketieteellisten alojen valintakokeisiin 2020 osallistuville. 

Tarkista mahdolliset yliopistokohtaiset tarkentavat ohjeet sen hakukohteen yliopiston verkkosivuilta, jonka olet laittanut yhteisvalinnan ylimmäksi hakukohteeksesi. Yliopistot julkaisevat ennen valintakoetta infosivuillaan myös tietoa valintakoesaleista.

 

Valintakokeissa sallitut laskimet

Lue millaiset laskimet ovat sallittuja valintakoetta suoritettaessa.


Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Vamman tai sairauden vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyt) valintakokeeseen tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus yksilöllisistä järjestelyistä hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen.360英超直播  Valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää hakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

 

Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus 1.4.2020 klo 15.00 mennessä360英超直播. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja hakuajan päättyessä. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

 

360英超直播tarkista valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden hakemista koskevat tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet sen yliopiston verkkosivuilta, missä teet valintakokeen:

360英超直播 viimeksi päivitetty 16.01.2020