360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Kielitaidon osoittaminen

Hakijoiden tulee osoittaa hakukohteen vaatimusten mukainen kielitaito. Suorittamalla valintakokeen hakukohteen opetuskielellä ei voi enää osoittaa kielitaitoa.

360英超直播mikäli hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, on huomioitava molempien kielilinjojen kielitaitovaatimusten täyttyminen. vuodesta 2020 alkaen kielitaitoa ei voi enää osoittaa suorittamalla valintakokeen koulutusohjelman opetuskielellä.

 

mikäli hakijan tulee toimittaa todenne kielitaidon osoittamiseksi, saa hakija tästä tiedon hakulomakkeella.  kielitaidon osoittava todenne tulee tallentaa opintopolku.fi-palvelussa hakulomakkeelle hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020 klo 15.00. 

 

Suomenkieliseen koulutusohjelmaan/
suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset 

suomen kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

1.  perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla). 

2.  perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

3.  suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (a).

4.  suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettuna vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (m).

360英超直播5.  suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (e)

360英超直播6.  suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (l)

7.  ib-tutkinnossa

 • A-tason suomi (literature/language and literature/literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5

360英超直播8.  eb-tutkinnossa

 • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) tai
 • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

9.  rp- tai dia-tutkinto helsingin saksalaisessa koulussa

 • suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) tai
 • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 tai
 • suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8

10. kulkuri-etäkoulun perusopetuksen määrää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.

11.  suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

12.  suoritettu arvosanalla hyvä

360英超直播13.  helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: keskiarvona taitotaso 4 (b2) käytettäessä asteikkoa 1-6. 

14.  korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35ov opinnot
 • hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai
 • kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

 

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen linjalle hakevan kielitaitovaatimukset

 

mikäli helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan (opetus suomeksi) hakeva on suorittanut koulunsa suomeksi tai ruotsiksi, ei opetuskielen taitoa tarvitse erikseen osoittaa. mikäli  koulu on suoritettu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito jo hakuvaiheessa. jos hakija hakee helsingin yliopiston hammaslääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin muuhun hammaslääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin yllä kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista.

 

Ruotsinkieliselle opintolinjalle (Helsingin yliopisto, lääketiede) hakevan kielitaitovaatimukset

360英超直播helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla. keskustelut pienryhmissä käydään ruotsinkielisessä opetuksessa ruotsiksi.

 

360英超直播ruotsin kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

1.  perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (mikäli päättötodistuksessa ruotsi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla) 

2.  perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.

3.  suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (a)

360英超直播4.  suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (m)

5.  suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (e)

6.  suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (l)

7.  ib-tutkinnossa

 • A-tason ruotsi (literature/language and literature/literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5

360英超直播8.  eb-tutkinnossa

 • ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) tai
 • ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

360英超直播9.  rp- tai dia-tutkinto 

 • ruotsi kirjallisesti vähintään arvosanalla 4 tai
 • ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8

10.  suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)

11. suoritettu arvosanalla hyvä

12. Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.

360英超直播13. ruotsissa järjestettävä tisus-koe suoritettu kokonaisuudessaan (test i svenska för universitetsstudier).

14. hyväksytysti suoritettu helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988 - 2012.

15. korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on ruotsi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
 • hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
 • hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen
 • tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

 

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

360英超直播eläinlääketieteen kielitaitovaatimukset kuvataan . haettaessa eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakijan tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito tai kielessä. 

 

 

Palaa Hakukelpoisuus -sivulle »

360英超直播 viimeksi päivitetty 16.01.2020