360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
HAKUOHJEET

Hakuohjeet

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Lääketieteellisten alojen lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

360英超直播vuonna 2020 lääketieteellisillä aloilla tulee kaikissa hakukohteissa valinnassa käyttöön todistusvalinta osana valintoja. todistusvalinta korvaa aikaisemman yhteispistevalinnan. todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. valintakoevalinnassa valitaan opiskelijoita valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

 

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään todistusvalinnassa hakijan saamiin todistuspisteisiin ja valintakoevalinnassa hakijan valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Näillä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivuilla on kuvattu valintamenettelyä, todistusvalintaa ja valintakoevalintaa. Sivuilta löytyy tietoa lääketieteellisten alojen hakukohteista. Kunkin hakukohteen valintaperustekuvaukset löytyvät -sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu. Näiltä hakeminen -sivuilta löytyy myös valintojen tulosten ilmoittamiseen liittyvää tietoa sekä linkit aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

 

360英超直播valintakoepäivänä valintakokeen jälkeen julkaistaan näillä sivuilla myös kyseisen vuoden valintakoe ja valintakokeen hyvän vastauksen piirteet.

 

360英超直播lisätietoja hakemisesta myös lääketieteellisten alojen koulutusta antavien yliopistojen verkkosivuilta:

 

kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin:

 

360英超直播 viimeksi päivitetty 16.01.2020