360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakukelpoisuus

Kaikkiin lääketieteellisten alojen hakukohteisiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut:
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • IB-, EB-, RP/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –tutkinnon 
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen.  Haettaessa lääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle, ja haettaessa hammaslääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle, hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito. Suorittamalla valintakokeen opetuskielellä ei voi osoittaa kielitaitoa. Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.

 

Hyvä tietää

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat aloja, joita koskee 1.1.2012 voimaan tullut ns. SORA - laki (Soveltumattomuuden ratkaisuja –lainsäädäntö). Lisätietoja.

360英超直播terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely

edellyttää kunnossa olevaa rokotussuojaa myös opiskeluaikana. Lue lisää tartuntatautilain edellyttämästä rokotussuojasta.

 

 

 

viimeksi päivitetty 16.01.2020